Dit is een project met een korte doorloop. Om efficiënt om te gaan met het budget hebben we zelf model gestaan voor de poses in deze animatiereeks. Verder is er in de animatie een continue wisselwerking tussen de linker- en rechterzijde van het veld. Hiervoor zijn vloeiende 3D transities gemaakt, waardoor je zowel vanuit het perspectief van de ontwikkelaar als dat van de eindgebruiker kan kijken.

Pricing

Advertenties